Luyện tập TOEIC theo từng Part

Nếu bạn biết trình độ hiện tại của bạn. Hãy lựa cấp độ đề để luyện tập. Nếu chưa hãy làm bài Kiểm tra đánh giá để lựa chọn loại đề phù hợp nhất.

Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các bạn mức điểm mong muốn khoảng 250-450 điểm và những người mới bắt đầu luyện thi TOEIC hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

  Phần 1

  Phần 2

  Phần 3

  Phần 4

  Phần 5

  Phần 6

  Phần 7

  Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các bạn mức điểm mong muốn khoảng 450-650 điểm hoặc trình độ hiện tại ở mức trung bình.

   Phần 1

   Phần 2

   Phần 3

   Phần 4

   Phần 5

   Phần 7

   Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các bạn mức điểm mong muốn khoảng 650-900 điểm hoặc trình độ hiện tại ở mức khá.

    Phần 1

    Phần 2

    Phần 3

    Phần 4

    Phần 5

    Phần 7