Bạn đã mua khóa học. Kích hoạt ngay để bắt đầu học Kích hoạt
Thời gian sử dụng
2 ngày
1 tháng
3 tháng
6 tháng
Ưu đãi học phí (đến ngày 11/02/2017)
Miễn phí
500,000
299,000
1,000,000
499,000
1,500,000
699,000
Xem trên máy tính, điện thoại, tablet
Làm toàn bộ đề thi
Luyện khóa Sơ cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp + Cao cấp
Video bài giảng chi tiết
Giải thích chi tiết từng câu
Hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng
Học thử
Thời gian sử dụng
2 ngày
Ưu đãi học phí (đến ngày 30/9)
Miễn phí
Xem trên máy tính, điện thoại, table
Làm toàn bộ đề thi
Luyện khóa Sơ cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp + Cao cấp
Trao đổi với người hướng dẫn qua Skype
Giải thích chi tiết từng câu
Gói 1T
Thời gian sử dụng
1 tháng
Ưu đãi học phí (đến ngày 02/03/2017)
299,000
Xem trên máy tính, điện thoại, table
Làm toàn bộ đề thi
Luyện khóa Sơ cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp + Cao cấp
Video bài giảng chi tiết
Giải thích chi tiết từng câu
Gói 3T
Thời gian sử dụng
3 tháng
Ưu đãi học phí (đến ngày 11/02/2017)
499,000
Xem trên máy tính, điện thoại, table
Làm toàn bộ đề thi
Luyện khóa Sơ cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp + Cao cấp
Video bài giảng chi tiết
Giải thích chi tiết từng câu
Gói 6T
Thời gian sử dụng
6 tháng
Ưu đãi học phí (đến ngày 11/02/2017)
699,000
Xem trên máy tính, điện thoại, table
Làm toàn bộ đề thi
Luyện khóa Sơ cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp
Luyện khóa Sơ cấp + Trung cấp + Cao cấp
Video bài giảng chi tiết
Giải thích chi tiết từng câu