ĐỀ LUYỆN THI TOEIC

Các đề thi tại TOEIC Online được xây dựng từ các giáo trình nổi tiếng hiện nay như ETS, Economy và Longman. Xem giải thích chi tiết cho từng câu hỏi ngay sau khi làm bài. Để bắt đầu kế hoạch luyện thi TOEIC mang lại hiệu quả, bạn nên bắt đầu từ việc làm bài KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ để đánh giá khả năng hiện tại của mình. Sau đó hãy xem series Video chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC giúp bạn đạt điểm cao nhất khi thi TOEIC.

Đề đánh giá năng lực

Người làm bài thi để đánh giá năng lực. Bài thì chỉ chỉ có trên Toeiconline.vn

Tổng điểm

Tổng điểm 0/990

Reading

0

Listening

0
Chưa làm bài test này
 • 10-215
 • 220-465
 • 470-725
 • 730-855
 • 860-990

Đề thi thử TOEIC

  • Tổng điểm

   Tổng điểm 0/990

   Reading

   0

   Listening

   0
   Chưa làm bài test này
   • 10-215
   • 220-465
   • 470-725
   • 730-855
   • 860-990
  • Tổng điểm

   Tổng điểm 0/990

   Reading

   0

   Listening

   0
   Chưa làm bài test này
   • 10-215
   • 220-465
   • 470-725
   • 730-855
   • 860-990
  • Tổng điểm

   Tổng điểm 0/990

   Reading

   0

   Listening

   0
   Chưa làm bài test này
   • 10-215
   • 220-465
   • 470-725
   • 730-855
   • 860-990
  • Tổng điểm

   Tổng điểm 0/990

   Reading

   0

   Listening

   0
   Chưa làm bài test này
   • 10-215
   • 220-465
   • 470-725
   • 730-855
   • 860-990
  • Tổng điểm

   Tổng điểm 0/990

   Reading

   0

   Listening

   0
   Chưa làm bài test này
   • 10-215
   • 220-465
   • 470-725
   • 730-855
   • 860-990