Bảng xếp hạng vinh danh các học viên có điểm thị (đánh giá năng lực) cao khi luyện thi trên ToeicOline và các học viện đạt điểm thi TOEIC cao khi đi thi thật
  • Học viên khi thi trên ToeicOnline đạt vị trí 1-2-3 sẽ được thưởng theo lần lượt là 100%-80%-60% học phí
  • Học viên khi thi trên ToeicOnline đạt vị trí 4-5-6 sẽ được thưởng theo lần lượt là 50%-30%-20% học phí
Đặc biệt, các học viên khi thi trên Toeic Online mà đạt số điểm cao sẽ được thưởng thật hấp dẫn:
  • Nếu điểm thi thật đạt từ 700-800: Tặng 200,000 đồng
  • Nếu điểm thi thật đạt từ 801-900: Tặng 100% học phí khóa học
  • Nếu điểm thi thật đạt từ 901-990: Tặng 100% lệ phí thi thật
Bảng xếp hạng
STT Họ tên Mới nhất Trung bình Thi thật Phần thưởng
  • 1